Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUTU WIEDZY WALEOLOGICZNEJ (IWW)

Instytut Wiedzy Waleologicznej (IWW) dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Nasza polityka prywatności jest zgodna z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Wiedzy Waleologicznej, Irena Galińska-Musioł z siedzibą w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 519B/6, 60-062 Plewiska. NIP: 7531005287, REGON: 003537551  (zwany dalej: IWW).

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu świadczenia Ci usług oferowanych przez IWW na warunkach opisanych w Regulaminie IWW, a także wykonania ciążących na IWW obowiązków księgowych, administracyjnych i prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) IWW nie przekazuje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem bezwzględnego udostępnienia ich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

4) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Ci usług oferowanych przez IWW, w związku z którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług oferowanych przez IWW. W celach marketingowych będą przechowywane do czasu, do kiedy nie zwrócisz się o ich usunięcie. Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie niezbędnym do wykonania dla Ciebie przez IWW usług oferowanych przez IWW, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez IWW działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez IWW ciążącego na IWW obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi IWW informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

9) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

PLIKI COOKIES

1)  Dla Twojej wygody strony należące do IWW używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2) Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
3) W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
4) Strony IWW stosują Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
5) Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na stronie, dokonywanie zakupów.

DANE KONTAKTOWE

1) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iww @ iww.pl lub adres korespondencyjny Instytut Wiedzy Waleologicznej, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo @ iww.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1) Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.